Нөхөн сэргээлт

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын уурхайн нөхөн сэргээлтийн туршлагууд

02 САРЫН 22

Уурхайгаар эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлт

02 САРЫН 13