Та юу хайж байна?

Хариуцлагатай уул уурхай

Хариуцлагатай уул уурхай by Inedu Mongol

 

 

Уул уурхай нь нарийн төвөгтэй, хурдан явцтай үйл ажиллагаа юм. Хүн амын өсөлт, хотжилт, орлогын өсөлт нь илүү олон барилга, машины хэрэгцээг бий болгож, хэрэглээг тэлснээр уул уурхайн түүхий эд олборлох хэрэгцээ, шаардлагыг нэмэгдүүлсээр байна.

Уул уурхайн салбарын нөлөөгөөр газарзүйн байршлаас үл хамааран байгаль орчин, нийгмийн бүтцэд өөрчлөлт ордог. Энэ нь мөн тухайн газар нутгийн байгалийн тогтоц, ард иргэдийнх нь Амжиргаанд нөлөөлнө. Хариуцлагатай уул уурхайн олон чухал бүрдэл хэсгүүд уг салбар, төр засаг, иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааралтай боловч дараах дөрвөн чиглэл нь хариуцлагатай уул уурхайг тодорхойлогч цөм нь болдог юм. Үүнд:

•    Тухайн нутгийн байгаль экологи, түүх соёлын өвийг хадгалах шаардлагыг ойлгох
•    Байгаль орчинд ээлтэй уурхайн ашиглалтыг хэрэгжүүлэх
•    Уурхайг ашиглах нь ажилчид болон уурхайн бүсэд харьяалагдах ард иргэдэд эергээр нөлөөлөх
•    Засаглалын зохистой бүтэцтэй байх

(Илүү дэлгэрэнгүйг http://www.responsiblemining.net ба  http://miningwatch.ca/publications/2014/2/5/evolving-standards-and-expectations-responsible-mining-civil-society 

Сэтгэгдэл

Төстэй мэдээлэл

Хариуцлагатай уул уурхай

02 САРЫН 24

Номын сан

Орон нутгийн хөгжлийн гэрээний зорилго, ач холбогдол

Байгалийн баялаг ихтэй улсууд дахь сангийн бодлого менежмент / Fiscal Management in Resource-Rich Countries

Уул уурхайн салбар дахь ус / Water in the mining sector

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ (БОНСҮ)

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Бидэнтэй холбогдох

Утас : 976-51-263963

И-мэйл : info@mrpam.gov.mn

Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3 Засгийн газрын 12-р байр баруун жигүүр.