Та юу хайж байна?

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Нээлттэй Нийгэм Форум, 2014

Судлаач: Д. БАЙЛЫХҮҮ
Хянан тохиолдуулсан: Л. БОЛОРМАА

 

Энэхүү судалгааг Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн боловсруулсан арга зүй ашиглан Д. Байлыхүү ахлагчтай судалгааны баг хийж гүйцэтгэсэн юм. Судалгаанд төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн есөн компани хамрагдав. Судалгааны дүнгээс үзэхэд манай улсад компанийн засаглалын зохицуулалт сайжирч, зарим ахиц дэвшил гарч байгаа ч судалгаанд хамрагдсан компаниудын засаглалын дундаж үнэлгээ хангалтгүй дүнтэй гарлаа. Ихэнх компани авбал зохих онооны гуравны нэгийг л авсан бөгөөд зөвхөн Оюу Толгой ХХК талыг нь буюу 48 хувийн үнэлгээ авчээ. Вьетнам, Филиппин, Тайланд, Хонгконг зэрэг Азийн орнуудын төрийн өмчит компаниудтай харьцуулахад манай улсын төрийн өмчит компаниудын засаглал даруй 1.5-2.5 дахин бага үнэлгээтэй байна. Ялангуяа, мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал, чухал хэлцэл, хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа хамгийн доголдолтой үзүүлэлтийн тоонд орж байна. 

 

Сэтгэгдэл

Төстэй мэдээлэл

Шинэ судалгаа: Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ил тод байдлыг хангах нь

02 САРЫН 10

Уул уурхайн салбар дахь ус / Water in the mining sector

03 САРЫН 27

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ (БОНСҮ)

02 САРЫН 24

Номын сан

Орон нутгийн хөгжлийн гэрээний зорилго, ач холбогдол

Байгалийн баялаг ихтэй улсууд дахь сангийн бодлого менежмент / Fiscal Management in Resource-Rich Countries

Уул уурхайн салбар дахь ус / Water in the mining sector

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ (БОНСҮ)

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Бидэнтэй холбогдох

Утас : 976-51-263963

И-мэйл : info@mrpam.gov.mn

Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3 Засгийн газрын 12-р байр баруун жигүүр.