Та юу хайж байна?

Шинэ судалгаа: Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ил тод байдлыг хангах нь

Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарт дээрх эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанаас “ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ил тод байдлыг хангах хүрээнд уг судалгааг хийжээ. Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар хийгдсэн энэхүү судалгаа нь 2016 онд шинэчлэн батлагдсан ОҮИТБС-ын стандартын хэрэгжилтийг хангахад хувь нэмэр оруулах, олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанаас ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийн мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлж, Зөвлөмж боловсруулах чиглэлээр хийгдсэн ажил ажээ. Уг бодлогын судалгаагаар Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн ашиг хүртэгч эздийг тодорхойлох, төрийн байгууллагаас мэдээлэл цуглуулах, шалган баталгаажуулах болон олон нийтэд ил тод болгох үйл явцын өнөөгийн нөхцөл байдалд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэлэлт дүгнэлт өгчээ. 

Дараах линкээр орж судалгаатай танилцана уу. 

Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ил тод байдлыг хангах нь

 

Сэтгэгдэл

Төстэй мэдээлэл

Шинэ судалгаа: Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ил тод байдлыг хангах нь

02 САРЫН 10

Байгалийн баялаг ихтэй улсууд дахь сангийн бодлого менежмент / Fiscal Management in Resource-Rich Countries

04 САРЫН 17

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

02 САРЫН 24

Номын сан

Орон нутгийн хөгжлийн гэрээний зорилго, ач холбогдол

Байгалийн баялаг ихтэй улсууд дахь сангийн бодлого менежмент / Fiscal Management in Resource-Rich Countries

Уул уурхайн салбар дахь ус / Water in the mining sector

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ (БОНСҮ)

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Бидэнтэй холбогдох

Утас : 976-51-263963

И-мэйл : info@mrpam.gov.mn

Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3 Засгийн газрын 12-р байр баруун жигүүр.