Та юу хайж байна?

Нүүрсний салбарын улсын төсөвт эзлэх байр суурь

Монгол Улсын хэмжээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар 37.4 тэрбум тонн нүүрс улсын нөөцийн бүртгэлд бүртгэгджээ. 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний байдлаар нийт 171 аж ахуйн нэгж 296 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байна. 2016 оны эхний 11 сарын байдлаар Монгол Улс 29,235.9 мян.тн нүүрс олборлож, 29,090.9 мян.тн-ыг борлуулснаас 22,196.6 мян. тн нүүрс экспортод гаргажээ. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олборлолт 136.6%, борлуулалт 148.3%, экспорт 172.4% болж өссөн үзүүлэлттэй байна.

 Нүүрсний салбараас улс, орон нутгийн төсөвт оруулсан орлого /2013-2015 он, 2016-2020 оны төсөөлөл/

Сэтгэгдэл

Төстэй мэдээлэл

Уул уурхай ба орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил: Гана улсын туршлагаас

05 САРЫН 17

Нүүрсний салбарын улсын төсөвт эзлэх байр суурь

02 САРЫН 10

Баялгийн засаглал, менежмент: Норвеги улсын туршлага

05 САРЫН 20

Номын сан

Орон нутгийн хөгжлийн гэрээний зорилго, ач холбогдол

Байгалийн баялаг ихтэй улсууд дахь сангийн бодлого менежмент / Fiscal Management in Resource-Rich Countries

Уул уурхайн салбар дахь ус / Water in the mining sector

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ (БОНСҮ)

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)

Бидэнтэй холбогдох

Утас : 976-51-263963

И-мэйл : info@mrpam.gov.mn

Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3 Засгийн газрын 12-р байр баруун жигүүр.